Besiktningsföretagen har tillgång till uppgifterna via Transportstyrelsens vägtrafikregister. Du kan själv kontrollera din besiktningsperiod genom att söka på ditt registreringsnummer via vår webbplats eller utnyttja sms-tjänsten för besiktning.