Transportstyrelsen följer statistik över besiktningsresultaten för att se om den ändras över tid eller om onormala variationer förkommer mellan t ex olika besiktningsföretag eller mellan delar av ett besiktningsföretag. Transportstyrelsen övervakar och granskar också besiktningar stickprovsmässigt i syfte att mäta deras kvalitetsnivå.