Det blir ingen skillnad när det gäller besiktningsreglerna; du är fortfarande skyldig att besikta din bil som tidigare. Däremot kan du välja vilket besiktningsföretag som ska utföra tjänsten. Swedac har listor på och länkar till tillgängliga företag på sin hemsida, www.swedac.se. På den nya marknaden är det dessutom möjligt för besiktningsföretagen att marknadsföra sig på olika sätt, t ex via kallelser eller andra erbjudanden. Du är dock alltid själv ansvarig för att ditt fordon besiktas i rätt tid.