Frågor och svar om besiktning

Nya besiktningsregler 20 maj 2018

Nästa år börjar nya besiktningsregler gälla. Den största förändringen är att den fasta besiktningsperioden på fem månader, som baseras på sista siffran i registreringsnumret, slopas och det införs rörliga perioder för alla fordon.

Läs mer om de nya besiktningsreglerna

För kontrollbesiktning av personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar (totalvikt på högst 3 500 kg) är det sista siffran, slutsiffran, i registreringsnumret som bestämmer bilens inställelsemånad, se nedan.

Du ska besikta inom bilens inställelsetermin, som består av inställelsemånaden och de två kalendermånader som ligger närmast före och efter.

Exempel: MLB803 har mars som inställelsemånad och bilen ska besiktas mellan januari och maj, som är bilens inställelsetermin.

Inställelsemånad

Slutsiffra 1 är januari.
Slutsiffra 2 är februari.
Slutsiffra 3 är mars.
Slutsiffra 4 är april.
Slutsiffra 5 är juli.
Slutsiffra 6 är augusti.
Slutsiffra 7 är september.
Slutsiffra 8 är oktober.
Slutsiffra 9 är november.
Slutsiffra 0 är december.

Läs mer om fordonsbesiktning.

Det är besiktningsföretagen, inte Transportstyrelsen, som brukar skicka ut erbjudande om tid för kontrollbesiktning, men det finns inte något krav på att de måste göra det. Du är alltid själv ansvarig för att ditt fordon är besiktat i rätt tid, så om du inte får något erbjudande måste du själv kontakta ett besiktningsföretag för att boka tid för besiktning.

Information om godkända besiktningsföretag finns hos Swedac.

Sedan 1 februari 2013 kan du inte längre använda betaltjänster som tidigare. De flesta mobiloperatörer kräver att du ansluter dig till deras tjänst WyWallet för att kunna använda betaltjänster (det inkluderar Transportstyrelsens sms-tjänster) med din mobil. Läs mer om WyWallet och hur du ansluter dig.

Om du inte kan ansluta dig till WyWallet (till exempel för att du har en teleoperatör som inte anslutit sig till WyWallet) eller om du har andra frågor som gäller betalningen av tjänsten - kontakta din teleoperatör.