Ingen förlängd inställelsetid för kontrollbesiktning

EU har fattat beslut om en förordning som innebär tillfälliga lättnader och undantag från regler inom transportområdet. I Sverige väljer vi den här gången att inte förlänga inställelsetiden för kontrollbesiktning.

Inställelsetiden förlängdes genom en tidigare förordning med sju månader för de fordon som senast skulle ha besiktats under perioden den 1 februari 2020 till och med den 31 augusti 2020.

Sverige bedömer att det, trots pandemin, är möjligt för medborgare och företag att kontrollbesikta fordon inom ordinarie besiktningsintervall. Besiktningsföretagen har vidtagit flera åtgärder som minimerar smittspridningsrisken vid besiktning, i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Åtgärderna innebär att fordonsägare som ska besikta inte behöver komma i fysisk kontakt med någon annan person eller med besiktningstekniker och anses inte innebära några hinder för fordonsägaren att kunna besikta sitt fordon.

Varför gör vi en annan bedömning än under våren 2020?

Det finns i dag mer kunskap om hur smittspridning sker och vilka åtgärder som är effektiva. Besiktningsföretagen har, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, infört en rad olika åtgärder för att minimera smittspridningsrisken vid besiktning. Vi ser också att sjukfrånvaron hos besiktningsföretagen är, och har varit, på normala nivåer vilket gör att tillgängligheten till besiktning visat sig vara god, även ur denna aspekt.

Tidigare förlängning föreslogs bland annat med speciell hänsyn till riskgrupper. En stor riskgrupp är fordonsägare över 70 år. En utvärdering visar att de inte har utnyttjat sina extra sju månader utan besiktat inom sin ordinarie period.

En förlängning av tidsfristen skulle innebära att det efter förlängningen skulle krävas att ett stort antal besiktningar utfördes under kort tid. Det här skulle kunna skapa en ”puckel” av de fordon som fått framflyttad tid för besiktning (genom EU-förordningen) och de fordon som har sin ordinarie periodiska kontrollbesiktning under samma tid. En konsekvens av det här är en ökad risk för kapacitetsbrist hos besiktningsföretagen, vilket i sin tur kan leda till längre kötider och att tillgängligheten till besiktning försämras. En längre period utan besiktning riskerar också att påverka trafiksäkerhet och miljö negativt.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!