Fordon på öar

Fordon som befinner sig permanent på små öar utan fast förbindelse och med färre än 5000 invånare är undantagna från periodisk kontrollbesiktning.

Det krävs inte någon anmälan för att få undantaget, men för att få använda fordonet måste fordonet vara påställt, försäkrat samt att det inte får finnas något brukandeförbud på fordonet.

Fordonet kommer i vägtrafikregistret få ett körförbud på grund av att man inte har kontrollbesiktigat fordonet. Du som fordonsägare kommer att få hem en information när körförbudet inträder. Detta körförbud gäller inte om du har fordonet på en ö som uppfyller kravet till undantag.

Fordon som befinner sig på nedanstående öar omfattas inte av undantaget:

 • Asperö
 • Brännö
 • Donsö
 • Dyrön
 • Holmön
 • Ingmarsö
 • Koster
 • Landsort
 • Möja
 • Nåttarö
 • Runmarö
 • Sand­hamn
 • Sandön
 • Styrsö
 • Svartsö
 • Utö
 • Vrångö.