1 §

Bilar och släpvagnar som dras av bilar och motorredskap klass I och släpvagnar som dras av dessa, samt motorredskap som utgörs av ombyggda bilar och traktorer som utgörs av ombyggda bilar ska, från och med det kalenderår som infaller 50 år efter fordonsåret enligt vägtrafikregistret, undantas från periodisk kontrollbesiktning enligt 6 kap. 3 § fordonsförordningen (2009:211).
Vad som sägs i första stycket gäller för fordon med en totalvikt på högst 3,5 ton om fordonet har en gällande godkänd fullständig kontrollbesiktning inom de två föregående kalenderåren. För fordon med en totalvikt över 3,5 ton gäller det om fordonet har en gällande godkänd fullständig kontrollbesiktning från det föregående kalenderåret.
Kravet enligt andra stycket ska inte gälla fordon av fordonsår 1950 eller äldre som tidigare har befriats från krav på kontrollbesiktning enligt 6 kap. 3 § fordonsförordningen eller äldre bestämmelser, och som inte har körförbud.
Undantag från periodisk kontroll omfattar inte fordon som omfattas av 6 kap. 6 § 2–8 fordonsförordningen.
Undantaget omfattar inte heller fordon som omfattas av yrkestrafiklagen (2012:210).  (TSFS 2018:46)

2 §

Motorcyklar ska, från och med det kalenderår som infaller 40 år efter fordonsåret enligt vägtrafikregistret undantas från periodisk kontrollbesiktning enligt 6 kap. 3 § fordonsförordningen (2009:211).
Vad som sägs i första stycket gäller endast om fordonet har en gällande godkänd fullständig kontrollbesiktning inom de två föregående kalenderåren.
Kravet enligt andra stycket ska inte gälla fordon av fordonsår 1950 eller äldre som tidigare har befriats från krav på kontrollbesiktning enligt 6 kap. 3 § fordonsförordningen eller äldre bestämmelser, och som inte har körförbud.
Undantag från periodisk kontroll omfattar inte fordon som omfattas av 6 kap. 6 § 2–4 fordonsförordningen. (TSFS 2018:46)

3 §

Personbil, registrerad som tävlingsfordon och som utmärkts med textkod T71R, T71X, T71Y, T71Z, T71ZE, T71ZK eller T71ZS, ska undantas från periodisk kontrollbesiktning enligt 6 kap. 3 § fordonsförordningen (2009:211). (TSFS 2018:46)

4 §

Motorcykel, registrerad som tävlingsfordon och som utmärkts med
textkod T71MC, ska undantas från periodisk kontrollbesiktning enligt 6 kap.
3 § fordonsförordningen (2009:211).

Vad som sägs i första stycket gäller endast om fordonet har en gällande godkänd fullständig kontrollbesiktning inom de två föregående kalenderåren eller vara tagen i trafik första gången inom de föregående 24 månaderna. (TSFS 2018:46)

5 §

Amatörbyggt fordon och amatörbyggd bil uppbyggd med byggsats, får undantas från periodisk kontrollbesiktning, enligt 6 kap. 3 § fordonsförordningen (2009:211), under förutsättning att fordonet utseendemässigt och tekniskt efterliknar fordon som omfattas av 1–2 §§ samt inte används som bruksfordon.
Fordon med textkoden T12A eller T12C som uppfyller dessa förutsättningar, måste genomgå en registreringsbesiktning för att få undantas från periodisk kontrollbesiktning.
Vad som sägs i första och andra stycket gäller endast om fordonet har
genomgått en gällande godkänd fullständig kontrollbesiktning som är högst
24 månader gammal. (TSFS 2018:46)


Allmänna råd


Med utseendemässigt och tekniskt efterliknar menas ett fordon som liknar ett fordon som är besiktningsbefriat, med de undantag samt ändringar som är tillåtna för ett ändrat fordon eller ett ombyggt fordon, enligt definition i 41 kap. 1 § i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:63) om bilar och släpvagnar som dras av bilar.              (TSFS 2018:46)

6 §

Fordon, som permanent befinner sig på små öar utan fast förbindelse och med färre än 5 000 invånare, ska undantas från periodisk kontrollbesiktning enligt 6 kap. 3 § fordonsförordningen (2009:211). Fordon som
befinner sig på Asperö, Brännö, Donsö, Dyrön, Holmön, Ingmarsö, Koster, Landsort, Möja, Nåttarö, Runmarö, Sandhamn, Sandön, Styrsö, Svartsö, Utö och Vrångö omfattas inte av undantaget. (TSFS 2018:46)

7 §

Har upphävts genom (TSFS 2018:46).

8 §

Har upphävts genom (TSFS 2018:46)