Beslut i överklagningsärenden (registreringsbesiktning)

Här finns vägledande beslut i ärenden om registreringsbesiktning där Transportstyrelsen är högsta instans. Besluten kan inte överklagas.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd hittar du under Regler för vägtrafik.

Kontakta kundtjänst

Har du ytterligare frågor kan du kontakta kundtjänst 0771-14 15 16 eller använda något av våra kontaktformulär.