Teknisk identifiering

2014-11-28 Dubbel identitet

Ärendet syftar till att klarlägga Transportstyrelsens praxis när det gäller att fastställa ett fordons identitet, om fordonet har två olika identifieringsnummer.

Besiktningsorganet har underkänt fordonet vid en registreringsbesiktning på att fordonets primära identitetsmärkning inte överensstämmer med uppgifter från dokumentationen. Dokumenterad uppgift återfinns dock på en skylt på fordonet.