Registrerade uppgifter/Teknisk data

2014-02-20 Ändring av totalvikt på husvagn

Ärendet syftar till att klarlägga Transportstyrelsens praxis när det gäller ändring av totalvikt.

Besiktningsorganet har underkänt fordonet vid en registreringsbesiktning bl.a. på att

Teknisk förändring inte är utförd på fordonet (uppfyller ej kraven i VVFS 2003:22 35 kap. 9§.