Övrigt

2014-07-04 Utformning av text på besiktningsprotokoll

Ärendet gäller utformningen av texten på besiktningsprotokoll. Klagomålet ställdes först till Swedac som senare hamnade hos Transportstyrelsen.

2014-09-30 Fastställa ibruktagandedatum

Ärendet syftar till att klarlägga Transportstyrelsens praxis när det gäller att fastställa ibruktagandedatum.

Besiktningsorganet har krävt registreringsbevis för att fastställa ibruktagandedatum, men Transportstyrelsen anser att uppgiften kan komma från andra källor.