Använd dig av e-tjänsten fordonsuppgifter - ditt fordon för att få reda på det.

Fordonsuppgifter - ditt fordon