Frågor och svar om fordonsskatt och vägtrafikregisteravgift

Vanliga frågor och svar

Ja, om du har autogiro för fordonsskatt kommer vägtrafikregisteravgiften att dras automatiskt.

Läs mer om autogiro.

Sista siffran i fordonets registreringsnummer bestämmer i vilken månad fordonsskatten ska betalas. Skatten ska vara bokförd som betald på Transportstyrelsens konto för fordonsskatt den sista dagen i den månaden. Om den sista infaller på en helgdag, ska betalningen vara bokförd som betald senast den nästföljande vardagen.

Sista siffra

Huvudbetalningsmånad

Tillkommande betalningsmånad vid årsskatt på mer än 3 600 kronor

0

mars

juli och november

1

april

augusti och december

2

maj

september och januari

3

juni

oktober och februari

4

augusti

december och april

5

oktober

februari och juni

6

november

mars och juli

7

december

april och augusti

8

januari

maj och september

9

februari

juni och oktober

För att få fortsätta använda fordonet måste fordonsskatten vara bokförd på Transportstyrelsens konto senast det datum som står på avin. Bokföringsdag blir den dag betalningen kommer in till vårt konto.

Du måste alltså ta hänsyn till hur lång tid det tar för din betalningsförmedlare att överföra pengarna till Transportstyrelsens konto. Likaså om du väljer att betala räkningar genom att skicka in ett gireringskuvert är det viktigt att tänka på den tid det tar för posten att vidarebefordra kuvertet.
 
Om skatten betalas för sent tar vi ut en dröjsmålsavgift, som är på minst 100 kronor.

När du har ställt av bilen i betalningsmånaden behöver du inte längre betala in fordonsskatten. Observera att bilen måste vara avställd senast den första dagen i perioden som fordonsskatten avser.

Däremot ska du betala in vägtrafikregisteravgiften, trots att bilen är avställd. Vi skickar ett nytt inbetalningskort på avgiften när avställningen är registrerad.

Läs mer om vägtrafikregisteravgiften.

Fordonsskatt återbetalas inte när vi registrerar ett ägarbyte för en bil som är fortsatt påställd (i trafik). Fordonsskatten följer då bilen.

Vi återbetalar däremot fordonsskatt när ett fordon ställs av eller avregistreras.

Läs mer om återbetalning av skatt.

Vid ordinarie debitering av fordonsskatt är det den person som är registrerad som ägare vid ingången av den månad då skatten ska betalas (betalningsmånaden) som är skattskyldig.

Om ett ägarbyte registreras under den månad då skatten ska betalas, övergår inte skattskyldigheten till den nya ägaren. Det gäller även om ägarbytet sker före det datum då skatten ska vara betald.

Om du säljer en bil till en ny ägare redan den första eller andra dagen i betalningsmånaden, är du ändå den som ägde bilen vid månadens ingång.

Läs mer om fordonsskatt.

Du som fordonsägare har ett ansvar att se till att fordonsskatten blir betald i tid. Det gäller även om inbetalningskortet inte skulle nå fram. Vi skickar ut ett inbetalningskort senast den 12:e i betalningsmånaden. Om det inte har kommit fram senast en vecka före sista bokföringsdag, ska du kontakta oss.

I din internetbank kan du anmäla att du vill få ordinarie fordonsskatt elektroniskt via e-faktura. Läs mer om e-faktura för fordonsskatt.

Om du har skatt att betala så finns uppgifter om det i våra e-tjänster. Där hittar du alla uppgifter du behöver för att kunna betala in skatten.

Du kan logga in antingen med behörighetskoden som finns på ditt registreringsbevis eller med din e-legitimation.

Fordonsuppgifter - dina fordon  

Fordonets skulder  

Datumet på våra utskick är den dag beslutet fattas. Det är alltså inte det datum vi skriver ut eller skickar beslutet. Vanligtvis börjar vi skriva ut och kuvertera brevet en till två dagar senare. Beroende på volym kan ytterligare en till två dagar tillkomma innan alla brev är producerade. Efter produktion lämnas breven vidare för distribution med ekonomibrev (B-post), som tar upp till tre vardagar att nå mottagaren. (Vi har krav på oss att avierna ska lämna oss senast den 12 i betalningsmånaden.)

Om du vill få vår avi tidigare kan du anmäla dig till tjänsten e-faktura (för fordonsskatt), som finns i din internetbank. Vår avi skickas då elektroniskt och når dig betydligt snabbare än när den skickas per post. Observera att e-faktura för fordonsskatt endast omfattar ordinarie fordonsskatt. Tillfälliga debiteringar, till exempel skatt vid påställning eller vid en höjning av fordonsskatt, aviseras via vanlig post trots att du har e-faktura.