Fordonsskatt utifrån ett beräknat koldioxidutsläpp – skälig grund

Här finns information om hur fordonsskatt efter så kallad skälig grund är beräknad och hur du kan göra om du anser att det beräknade koldioxidvärdet som ditt fordon har fått är felaktigt. Du hittar också särskild information om importerade fordon och om husbilar.

Fordonsskatt utifrån vikt eller koldioxidutsläpp

Personbilar klass I, personbilar klass II (husbilar), lätta lastbilar och lätta bussar beskattas antingen utifrån fordonets vikt eller utifrån hur mycket koldioxid (CO2) som fordonet släpper ut vid blandad körning. Äldre fordon beskattas vanligen efter vikt, medan nyare fordon beskattas efter koldioxidutsläpp. Läs mer om vilka fordon som beskattas utifrån vikt eller koldioxidutsläpp.

Vissa fordon saknar uppgift om koldioxidutsläpp

De flesta fordon som beskattas utifrån koldioxidutsläpp har ett värde för utsläppet registrerat i vägtrafikregistret. Värdet är uppmätt av fordonstillverkaren enligt gällande EU-regler.

För vissa fordon saknas den uppgiften. Det är vanligt om fordonet är en husbil eller om det är en begagnad importerad personbil eller lätt lastbil.

Fordonets koldioxidutsläpp beräknas enligt en formel när uppgifter saknas

Om värdet för koldioxidutsläpp saknas i vägtrafikregistret, beräknas fordonsskatten efter skälig grund. Ett jämförbart värde för koldioxidutsläpp tas då fram genom en särskild administrativ beräkningsmetod. Det här administrativa värdet används sedan för att beräkna skatten.

Beräkningen av det administrativa värdet för koldioxidutsläpp

Det är många faktorer som påverkar beräkningen av ett jämförbart koldioxidutsläpp som används för att beskatta fordonet efter skälig grund. enligt skälig grund. De viktigaste faktorerna är

 • fordonsår
 • totalvikt
 • motoreffekt
 • drivmedel
 • eventuell fyrhjulsdrift
 • typ av växellåda.

Det finns olika beräkningsformler beroende på fordonsslag och registrerade uppgifter i vägtrafikregistret. Vill du veta mer om beräkningsformlerna? Läs då här:

Beräkningsformler (pdf)

I vissa fall kan ett annat koldioxidvärde än det beräknade fastställas

Det finns fall då ett annat koldioxidvärde kan fastställas än det beräknade värdet efter skälig grund:

 • Fordonets koldioxidvärde har uppmätts enligt EU-regler
  Ett intyg visar att fordonet har ett koldioxidvärde som är uppmätt enligt de regler som gäller inom EU. Intyget ska godkännas av ett besiktningsföretag vid en registreringsbesiktning.
 • Fordonsskatten omprövas av Skatteverket
  Skatteverket gör en bedömning om ett annat koldioxidvärde än det beräknade. 

Husbilar och importerade fordon

När ett begagnat importerat fordon registreras i Sverige, använder besiktningsföretagen det utländska registreringsbeviset som underlag för att registrera fordonets tekniska uppgifter i vägtrafikregistret. Om det utländska registreringsbeviset saknar uppgiften om koldioxidvärde, får fordonet i stället ett beräknat koldioxidutsläpp i Sverige som används för  skatteberäkningen.

Koldioxidvärdet kan vara uppmätt, även om det saknas i registreringsbeviset

Trots att det utländska registreringsbeviset saknar uppgift om koldioxidutsläpp kan fordonet  – om det är typgodkänt – ändå i typgodkännandet ha ett koldioxidvärde som är uppmätt av tillverkaren .

Intyga det uppmätta koldioxidvärdet för att ändra det beräknade utsläppet

Fordonets riktiga uppgift om koldioxid kan registreras i vägtrafikregistret i stället för det beräknade värdet genom ett intyg som visar det fastställda koldioxidvärdet. Det ska helst vara ett så kallat CoC-dokument (Certificate of Conformity), det vill säga ett intyg på att uppgiften överensstämmer med typgodkännandet.

Intyget ska tas med till en registreringsbesiktning hos ett besiktningsföretag, där det intygade koldioxidvärdet kan fastställas. Intyget måste komma från tillverkaren. Den som representerar tillverkaren i Sverige (generalagenten) kan eventuellt hjälpa dig.

Husbilar beskattas utifrån

 • totalvikt om den har tagits i trafik första gången före den 1 januari 2011, eller
 • koldioxidutsläpp vid blandad körning om den har tagits i trafik första gången den 1 januari 2011 eller senare.

För husbilar som ska beskattas utifrån koldioxidutsläpp krävs att det finns ett koldioxidvärde i vägtrafikregistret. Värdet kan vara uppmätt av tillverkaren enligt gällande EU-regler eller beräknat enligt beräkningsmetoden skälig grund.

Läs mer om fordonsskatt för husbilar.

Omprövning av Skatteverket

Skatteverket ska ompröva fordonsskatt på begäran av fordonsägaren. Exempelvis kan ett intyg som inte är tillräckligt för att godtas vid en registreringsbesiktning ändå bedömas vara giltigt av Skatteverket som underlag för att ändra den beräknade fordonsskatten.

Omprövning av fordonsskatt kan begäras via brev till:

Skatteverket
Fordonsskatt
871 87 Härnösand

eller via formulär på Skatteverkets webbplats.