Nya besiktningsregler den 20 maj 2018

Nästa år börjar nya besiktningsregler gälla. Den största förändringen är att de fasta besiktningsperioderna, som baseras på sista siffran i registreringsnumret, slopas.

Regeländringarna är en anpassning till gällande EU-lagstiftning. Det här blir nytt:

  • De fasta besiktningsperioderna, som baseras på sista siffran i registreringsnumret, slopas.
  • Krav på besiktning införs för A-traktor och traktor B.
  • Istället för årsmodell ska fordonsår användas när hobbyfordon och veteranfordon undantas från kravet på besiktning
  • Fordon (personbilar, lastbilar och släpvagnar med totalvikt av högst 3 500 kg, om de inte används i yrkesmässig trafik) som är äldre än 50 år och motorcyklar äldre än 40 år blir befriade från besiktning under förutsättning att fordonet har en godkänd kontrollbesiktning under den senaste 24-månadersperioden.
  • Tävlingsfordon med orange tävlingsregistreringsskylt, av fordonsslagen motorcykel och personbil, undantas från kravet på besiktning.
  • Vissa amatörbyggda fordon måste genomgå en registreringsbesiktning innan de kan undantas från kravet på besiktning.

Lagstiftningen trädde ikraft den 20 maj 2017, men de nya reglerna börjar tillämpas först från den 20 maj 2018.

Vi anpassar våra it-system för att senare kunna besvara dina frågor

Vi kan i dagsläget inte informera om vad som gäller för ett enskilt fordon eftersom vi först behöver anpassa våra it-system till de nya reglerna och det är ett arbete som pågår nu. Men vi kommer att kunna informera om det under hösten, i god tid innan de nya reglerna träder ikraft.

Läs mer: