Vid skrotning av personbil, lätt lastbil eller lätt buss
Vi återbetalar eventuell överskjutande (överbliven) fordonsskatt. Beloppet beräknas från månaden efter det att fordonet avregistrerats. Fordon som har mer än 4 800 kronor i årsskatt får tillbaka skatt redan från avregistreringsdagen. Skatten återbetalas till den som var noterad i vägtrafikregistret som ägare när fordonet lämnades in för skrotning, under förutsättning att skrotaren utfärdar ett mottagningsbevis.

Vid skrotning av andra fordon
Här gäller samma som ovan, men pengarna betalas till den som står som ägare till fordonet dagen då vi gör avregistreringen.

Vid avregistrering av annan anledning än skrotning
Här gäller samma som ovan, men pengarna betalas till den som står som ägare till fordonet dagen då vi gör avregistreringen.