Autogiro för fordonsskatten – så här fungerar det

Fordonsskatten betalas i normalfallet en gång om året. Om skatten är högre än 3 600 kronor delas den upp på tre perioder. Med autogiro dras fordonsskatten automatiskt från det konto du anger.

Autogiro för privatperson och enskild firma

Du som privatperson (och enskild firma) kan endast anmäla autogiro via din internetbank

När du väljer att teckna ett nytt autogiro i din internetbank; ange Transportstyrelsen när du söker på mottagare. Du kan sedan välja för vilken skatt eller avgift du vill anmäla autogiro. Observera att de bankgironummer som gäller för autogiro, som visas i internetbanken, skiljer sig från de nummer som finns på våra inbetalningskort.

Det är endast den ordinarie fordonsskatten som du kan betala med autogiro. Vid tillfällig skattedebitering, som till exempel fordonsskattehöjning, påställning eller påminnelse av fordonsskatt, ska du använda det inbetalningskort som vi skickar till dig som är fordonsägare. För skattebefriade eller avställda fordon omfattar autogirot även ordinarie vägtrafikregisteravgift.

Det är slutsiffran i fordonets registreringsnummer som bestämmer i vilken månad fordonsskatten ska betalas. Läs mer på sidan Betalning av skatt.

Läs mer om skattskyldighet vid ordinarie debitering, ägarbyte och av- och påställning.

För att kunna betala autogiro för fordon som tillhör en enskild firma registrerar du autogirot på dig själv.

Autogirot gäller för alla fordon du äger

Autogirot omfattar automatiskt alla de fordon du är registrerad ägare till. Om du köper ett nytt fordon, kommer det automatiskt att omfattas av autogirot nästa gång det är dags för dig att betala den ordinarie fordonsskatten. Om du säljer fordonet kopplas autogirot bort, när skattskyldigheten upphör.

Du kan inte betala fordonsskatt för någon annans fordon via autogiro.

Autogiro för företag

Anmäl autogiro för fordonsskatt för företag

Företag kan välja vilka filialer som ska omfattas

Företag som har filialer i vägtrafikregistret (699-nummer) kan välja vilka filialer som ska omfattas av avtalet om autogiro. Det går också att välja om huvudorganisationsnumret ska omfattas av avtalet (eller bara filialer).

Observera att medgivandet automatiskt omfattar alla fordon som är registrerade på det organisationsnummer (och eventuella filialnummer) som du anger. Det kommer alltså att göras dragningar för alla skattepliktiga fordon som är registrerade under respektive organisations- eller filialnummer.

Om ytterligare fordon registreras under ett organisations- eller filialnummer som omfattas av avtalet, kommer det automatiskt att omfattas av autogirot nästa gång det är dags att betala den ordinarie fordonsskatten.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!