Plastkort

Ett plastkort är en sammanställning som visar dina behörigheter och eventuella övriga kompetenser. Det är ett komplement till behörighetsbeviset för dig som tjänstgör i inre fart.

Ditt behörighetsbevis ska alltid medföras i original ombord.

När det gäller svensk inre fart medger Transportstyrelsen att det plastkort som kan beställas av Transportstyrelsen kan ersätta originalbeviset. Innehavaren måste tidigare ha hämtat ut sitt behörighetsbevis i original.

Plastkortet är endast giltigt tillsammans med fotolegitimation.

Kompetensuppgifter på plastkortet

Plastkortet kan visa ett begränsat antal kompetenser. Om det utöver behörigheter upptar utbildningar kan antalet komma att begränsas.

Följande kompetensuppgifter kan vara av intresse vid tjänstgöring i inre fart och kan noteras på kortet:

 • Certifikat för GOC
 • Certifikat för ROC
 • Certifikat för SRC
 • Certifikat för VHF
 • Certifikat för snabba fartyg
 • Certifikat för grundläggande säkerhet (basic safety)
 • Maskinistexamen, Ånga respektive Motor
 • Examen för maskinbefäl klass VIII (tidigare klass VI)
 • Examen för fartygsbefäl klass VIII
 • Skepparexamen
 • Behörighet för maskinbefäl klass VIII
 • Behörighet för fartygsbefäl klass VIII, klass VII eller klass VI

Om inte examen finns att välja vid ansökan måste du ladda upp en kopia.

Intyg du inte kan ha på ditt plastkort

Plastkortet gäller endast för behörigheter, certifikat och examen för sjöbefäl inom handelssjöfart och inte intyg inom fritidsbåtar eller vattenskoter. Exempel på intyg som du inte kan ha på ditt plastkort:

 • Förarbevis för vattenskoter
 • Kustskepparintyg
 • Förarbevis för fritidsbåt

Att beställa ett plastkort

Om beställning sker tillsammans med ansökan om behörighet kan man ange att plastkortet ska skrivas ut först sedan den sökta behörigheten har godkänts.

Beställer du ett plastkort vid ett annat tillfälle expedieras kortet snarast utan någon bedömning av sjömannens eventuella behörighetsförnyelser.

Beställ plastkortet på Mina sidor:

Logga in på Mina sidor  

Ansökningsavgift

För aktuell ansökningsavgift för plastkortet se sidan om avgifter för behörighetsbevis och certifikat.

Det är alltid sjömannen som ansvarar för beställningen och någon återbetalning av avgiften sker inte även om kortet blir inaktuellt därför att en ny behörighet utfärdats.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!