En sjöförklaring, enligt sjölagens 18 kapitel paragraferna 6-19, är ett vittnesupptag som inom Sverige hålls av en tingsrätt och utomlands av ett svenskt konsulat. Förhandlingen leds av en domare eller en konsul som biträds av två experter. De som har upplysningar till aktuell händelse utfrågas av domare/konsul och bisittare, men också av rederi och försäkringsrepresentanter samt utredare från Transportstyrelsen.

Domstolsförhandlingen utmynnar i ett sjöförklaringsprotokoll. Vid en sjöförklaring avkunnas ingen dom.