Enligt sjölagens 18 kapitel, paragraferna 1-5 ska all väsentlig information om vad som händer ombord i ett fartyg dokumenteras. Detta görs i dagböcker som ska hållas tillgängliga för redare, lastägare, försäkringsgivare eller annan vars rätt kan vara beroende av den införda informationen.

Dagböckerna ska sparas av fartygets redare i tre år.