×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Se aktuell avgift för skeppsmätning.

Om identifieringen/mätningen ska utföras utomlands tillkommer kostnad för resor.