Se aktuell avgift för skeppsmätning.

Om identifieringen/mätningen ska utföras utomlands tillkommer kostnad för resor.