Skeppsmätning

För skeppsmätning ska en avgift på 3 500 kronor tas ut samt en löpande avgift enligt Tidsbaserad avgift.

Detsamma gäller andra förrättningar enligt förordningen (1994:1162) om skeppsmätning. Avgift ska även tas ut för att täcka övriga kostnader som uppkommit i ärendet.
Ingen avgift tas ut för mätbrev, internationellt mätbrev, fartygsbevis eller annat intyg som Transportstyrelsen utfärdar i samband med en skeppsmätning.

För utfärdande av nytt fartygsbevis eller utfärdande av nytt mätbrev utan ändring av mått eller dräktighet, ska en avgift på 2 800 kronor tas ut.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!