För att kunna ändra art på fartyget måste ett nytt fartygsbevis utfärdas och lämnas till fartygsregistret. Om fartyget har ett mätbrev för fritidsfartyg måste en ny mätning göras och ett nytt mätbrev utfärdas där fartygets brutto- och nettodräktighet m.m. framgår. Blanketten "Beställning av mätbrev" ska skickas in till Transportstyrelsens centralbokning för fartygsbesiktningar.