Förutsättningarna för när bottenbesiktning får genomföras utan torrsättning finns angivet i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:2) om tillsyn inom sjöfartsområdet.