Anmälan om avvikelser på fartyg

Anmälan om avvikelser på fartyg i hamn

Om en hamn i samband med sin normala verksamhet uppmärksammar att ett fartyg i deras hamn uppvisar uppenbara avvikelser som kan inverka menligt på fartygets säkerhet eller som utgör ett oacceptabelt hot mot den marina miljön, ska hamnen omedelbart meddela detta till Transportstyrelsen via blanketten "Anmälan om avvikelser på fartyg i hamn".

Anmälan om avvikelser ombord på fartyg  samband med lotsning

Lots som är verksam vid ankomst eller avgång från kaj eller på fartyg vid resa till en hamn eller i transit ska omedelbart informera Transportstyrelsen, om de vid utövande av sin normala verksamhet uppmärksammar uppenbara avvikelser som menligt kan inverka på fartygets säkra framförande eller kan utgöra ett hot mot den marina miljön. Anmälan ska göras via blanketten "Anmälan om avvikelser ombord på fartyg i samband med lotsning".

Blanketten ska skickas digitalt till Transportstyrelsen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!