Höghastighetsfartyg

Som ett alternativ till konventionella last- och passagerarfartyg kan fartyg certifieras som höghastighetsfartyg. För att fartyg ska kunna certifieras som höghastighetsfartyg måste fartyget ha tillräckligt hög hastighet i förhållande till deplacementet, men redaren får själv avgöra om fartyget ska certifieras som höghastighetsfartyg eller inte.

Anledningen till att vissa väljer att certifiera fartyg som höghastighetsfartyg är att reglerna för dessa fartyg ger möjlighet till att göra lättare konstruktion.

Ägare till ett höghastighetsfartyg ska, innan det sätts i trafik till eller från svensk hamn, anmäla detta till Transportstyrelsen. En anmälan ska lämnas senast tre månader innan planerad trafik påbörjas. Reglerna för anmälan av trafik med höghastighetsfartyg återfinns i Transportstyrelsens föreskrifter (SJÖFS 1999:2).

Regler för höghastighetsfartyg

Reglerna för höghastighetsfartyg återfinns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2003:12) om säkerheten på höghastighetsfartyg.

För äldre höghastighetsfartyg gäller Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2000:2) om säkerheten på höghastighetsfartyg. Dessa föreskrifter ersätter flertalet av de föreskrifter som gäller för fartyg andra än höghastighetsfartyg, de innehåller alltså regler inom många områden, såsom konstruktion, utrustning och handhavande.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!