Nätverket för autonom sjöfart och smarta fartyg (SweSMART)

Transportstyrelsen etablerade 2019 det svenska nätverket för autonom sjöfart och smarta fartyg (SweSMART), tidigare rådet för autonom sjöfart, som samlar cirka 100 personer från cirka 40 organisationer i industrin, akademi, myndigheter och intresseorganisationer.

Syftet med SweSMART var att strukturera upp den dialog med branschen som startade inom ramen för Transportstyrelsens rapport Smarta fartyg – En självkörande sjöfartsmarknad utan hinder? Nätverket har även varit viktigt för att hjälpa myndigheten i dess prioriteringar på området där utvecklingen är synnerligen snabb, med många projekt och andra initiativ.

Nätverket möjliggör även bilaterala kontakter och nätverkande mellan rådets deltagare och det ger Transportstyrelsen värdefull kunskap om branschens behov, pågående projekt samt en möjlighet för myndigheten att informera och påverka densamma.

SweSMART möts 2-3 gånger per år.

Anteckningar från nätverksmöten

Anteckningar rådet för autonom sjöfart (SweSMART) - möte 1 2022

Anteckningar rådet för autonom sjöfart (SweSMART) - möte 2 2021

Anteckningar rådet för autonom sjöfart (SweSMART) – möte 1 2021

Anteckningar rådet för autonom sjöfart (SweSMART) – möte 1 2020

Anteckningar rådet för autonom sjöfart (SweSMART) – möte 2 2019

Anteckningar rådet för autonom sjöfart (SweSMART) – möte 1 2019

Anmäl intresse till nätverket

Här kan du göra en intresseanmälan för att få delta i nätverket.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!