Policylabb smarta fartyg

Transportstyrelsen deltar som partner i det pågående innovationsprojektet Policylabb smarta fartyg. Projektet koordineras av RISE och förutom Transportstyrelsen är Saab Kockums, Trafikverkets färjerederi, ABB och Sjöfartsverket partners.

Projektet finansieras av Trafikverkets sjöfartsportfölj och ska i huvudsak undersöka hur tre olika så kallade use cases förhåller sig till gällande svensk rätt lagstiftning och andra styrande dokument, se vilka barriärer och gap som hindrar en verksamhet från att existera och/eller utvecklas. De tre casen är:

  • Ljusteröleden (trafik med en vägfärja med autonoma funktioner)
  • Svärmar av mindre obemannade fartyg
  • Navigationsstöd från land.

Det övergripande målet med projektet är att skapa förutsättningar för svensk industri, myndigheter samt akademi för att ta en viktig roll i utvecklingen och användandet av smarta fartyg. Projektet kommer också vara en del i att möta behovet att ha en bredare och större nationell samling. Sverige har flera styrkor som kan bidra till detta, t.ex:

  • Synergier med fordonsindustrin
  • WASP satsningen på forskning inom autonoma system
  • Framsynta och utvecklingsinriktade rederier
  • Ett identifierat svenskt kluster av aktörer: Lighthouse Fokusgrupp - Smarta fartyg och svenska nätverket för autonom sjöfart och smarta fartyg (SweSMART)
  • Transportstyrelsen leder IMO-arbetet för Maritime Autonomous Surface Ships (MASS)
  • Sea Traffic Management infrastruktur för kommunikation mellan fartyg och fartyg respektive fartyg och land.

I projektet definieras smarta fartyg som: ett framtida fartyg som till hög grad använder framsteg inom digitalisering och automatisering.

Läs mer om projektet (Trafikverkets webbplats)

Allmänt om policylabb

Policylabb kan förklaras som en grupp aktörer med olika kompetenser som vill utveckla ett regelverk. I policylabbet använder de en uppsättning användarcentrerade metoder och kompetenser för att testa, experimentera och lära inom policyutveckling.
Syftet är att ta fram ett agilt arbetssätt för att utveckla regelverk som stimulerar snarare än hindrar innovation. En viktig grund i ett policylabb är förmågan att våga experimentera med användaren i centrum.

Policylabbet kan vara en tillfällig insats eller en mer långsiktigt och bestående satsning. Inriktning, syfte och metoder kan variera.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!