Säkerhetsdatablad för oljelast och bunkerolja

Fartyg som transporterar olja som last eller som har bunkerolja i sina brännoljetankar ska innan lasten eller bunkeroljan tas ombord vara försedda med ett säkerhetsdatablad (Material Safety Data Sheet, MSDS) för lasten och bunkeroljan

Säkerhetsdatabladet ger fartygets besättning möjligheten att göra en korrekt riskbedömning av den olja fartyget har ombord.

Krav om säkerhetsdatablad avseende oljelaster och bunkerolja (MSDS - Material Safety Data Sheets) ombord på fartyg finns i SOLAS regel V/5-1 och har av Transportstyrelsen införlivats i svensk lagstiftning genom Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg.

Säkerhetsdatabladen ska utformas enligt de rekommendationer som finns i IMO-resolution MSC.286(86).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!