Hantering av oönskad fångst vid landningsskyldighet

Den 1 januari 2015 infördes en skyldighet att landa samtliga kommersiella arter med fångstbegränsningar. Fisk- och skaldjur som fiskarna tidigare kunnat slänga överbord måste nu tas iland. Det gäller exempelvis fångst som är mindre än fastställda biologiska minimimått.

Landningsskyldigheten medför att mängden landad fisk som inte får säljas för direkt humankonsumtion ökar. Det finns andra möjliga användningsområden för den oönskade fångsten. Den kan till exempel användas till livsmedelstillsatser, läkemedel, kosmetiska produkter eller foder.

Om den oönskade fångsten slängs som vanligt avfall måste den förbrännas i en avfallsgodkänd förbränningsanläggning och fångsten måste återföljas av ett handelsdokument. Detta regleras i förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel.

Mer information om landningsskyldigheten finns på Havs- och Vattenmyndighetens webbplats  samt Jordbruksverkets webbplats.

Kontakt

miljo@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!