Inteckning

Inteckning kan tas ut i skepp, vars skrov har en största längd som överstiger 24 meter, och skeppsbyggen som är registrerade i det svenska fartygsregistret. Båtar kan inte intecknas.

Som bevis för inteckningen i ett skepp eller i ett skeppsbygge utfärdas ett pantbrev.

Stämpelskatt utgår med 0,4 % av inteckningssumman (gäller endast inteckningar i skepp).

Beräkning av stämpelskatt på inteckningar i utländsk valuta förutsätter att det finns en tillförlitlig växlingskurs mellan inteckningsvalutan och SEK, se aktuell kurs för valutafixing hos Nasdaq OMX Nordic (tidigare Stockholmsbörsen).

Handlingar som krävs vid inteckning

Handling som krävs vid innehavsanteckning

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!