Inteckning

Inteckning kan tas ut i skepp och skeppsbyggen som är registrerade i det svenska fartygsregistret. Båtar kan inte intecknas.

Som bevis för inteckningen i ett skepp eller i ett skeppsbygge utfärdas ett pantbrev.

Stämpelskatt utgår med 0,4 % av inteckningssumman (gäller endast inteckningar i skepp).

Beräkning av stämpelskatt på inteckningar i utländsk valuta förutsätter att det finns en tillförlitlig växlingskurs mellan inteckningsvalutan och SEK, se aktuell kurs för valutafixing hos Nasdaq OMX Nordic (tidigare Stockholmsbörsen).

Följande handlingar krävs vid inteckning

Följande handling krävs vid innehavsanteckning

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!