Sjöfartsseminarium

Transportstyrelsens sjöfartsseminarium äger rum årligen och är ett forum för alla som är verksamma i sjöfartsbranschen och tanken är erbjuda alla intressenter i sjöfartsklustret en mötesplats och information om aktuella ämnen.

Intressenter för seminarierna kan vara fartygsägare, redare eller andra som har ansvar för fartygssäkerhet, arbetsmiljö, miljöskydd, sjöfartsskydd eller fartygsdriften på ett rederi, dess underleverantörer eller andra verksamhetsutövare i klustret. Även myndigheter med ansvar för frågor med sjöfartsanknytning samt akademi och intresseorganisationer är välkomna.

Seminarierna brukar vara två dagar och det utgår en avgift för deltagande. På kvällen mellan mötesdagarna anordnas en gemensam middag.

Sjöfartsseminarium 2020

Sjöfartsseminarium 2020 anordnas den 5-6 februari på Piperska muren i Stockholm och vi hoppas på en sedvanligt bred uppslutning, både avseende presentatörer och publik!

Tema för årets seminarium är "Omställning – sjöfarten i en föränderlig värld".
Vi kommer att dela upp programmet i tre huvudpunkter utifrån detta tema:

  • Klimatet och den omställning som krävs för att sjöfarten ska bli klimatneutral.
  • Godset och hur vi kan ställa om för att få mer gods transporterat på köl.
  • Arbetet ombord: social villkor, #metoo, framtidens kompetensbehov och hur vi kan attrahera nya och kommande generationer att gå ombord.

Följande talare är klara för seminariet:

Sven Hunhammar, Måldirektör, Trafikverket

Per Tunell, Chief Operative Officer, Wallenius Marine

Henrik Börjesson, VD, Börjessons Charterbåtar

Erik Froste, rederichef, Färjerederiet, Trafikverket

Åsa Tysklind, Kanslichef, Nationella godstransportrådet, Trafikverket

Pia Berglund, Nationell samordnare inrikes sjöfart, Trafikverket

Ted Bågfeldt, Prefekt, Sjöfartshögskolan i Kalmar

Carl Hult, Professor, Sjöfartshögskolan i Kalmar

Jonas Bjelfvenstam, Generaldirektör, Transporstyrelsen

Lars Höglund, VD, Furetank AB

Cecilia Österman, Universitetslektor, Linneuniversitetet

Hoppas detta känns intressant. Använd länken nedan för att anmäla dig!

Anmäl dig till sjöfartsseminarium 2020

Välkommna!

Tidigare seminarier

Sjöfartsseminarium 2019

Sjöfartsseminarium 2018

Sjöfartseminarium 2017, tema hållbarhet

Sjöfartsseminarium 2016

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!