Passagerarfartyg

Som passagerarfartyg räknas enligt Fartygssäkerhetslag (2003:364) alla fartyg som medför fler än tolv passagerare.

Som passagerare räknas varje person ombord utom:

  • befälhavaren
  • övriga ombordanställda
  • de som befinner sig ombord på grund av arbete för fartygets räkning
  • de som befinner sig ombord i offentlig tjänsteförrättning som gäller fartyget
  • de som befinner sig ombord på grund av den verksamhet som bedrivs med fartyget
  • bärgare eller bärgares medhjälpare som följer med fartyget sedan detta drabbats av sjöolycka
  • personer som förs in till hamn efter att ha räddats ur sjönöd
  • barn som inte fyllt ett år.

Observera att även fritidsfartyg som för fler än tolv passagerare enligt lagens definition räknas som passagerarfartyg.

Alla svenska passagerarfartyg ska ha ett passagerarfartygscertifikat i vilket det högsta tillåtna antalet passagerare finns angivet. Dessutom ska fartyget ha en av Transportstyrelsen fastställd säkerhetsbesättning.

Utöver föreskrifter som gäller alla typer av fartyg ställs för passagerarfartyg oftast högre krav på fartygets förmåga att överleva en skada, förebyggande brandskydd, evakuering och livräddning.

Olika styrande regelverk införlivade genom svenska föreskrifter

Den internationella sjösäkerhetskonventionen (SOLAS) innehåller speciella säkerhetsbestämmelser för passagerarfartyg och gäller all internationell passagerartrafik oberoende av fartygets storlek.

Genom rådets direktiv 98/18/EG infördes gemensamma säkerhetsbestämmelser för passagerarfartyg i nationell trafik inom gemenskapens länder i fartområdena A-D. Bestämmelserna gäller alla nybyggda passagerarfartyg från och med 1 juli 1998 och tidigare byggda passagerarfartyg över 24 m längd efter en infasningsperiod som beroende på byggnadsår sträcker sig mellan 2006 och 2010.

För passagerarfartyg i fartområde E saknas gemensamma EU-bestämmelser, varje land utfärdar egna nationella föreskrifter. Detsamma gäller för fartyg som inte är byggda av stål eller likvärdigt material, höghastighetsfartyg och ursprungliga historiska passagerarfartyg.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!