Lastfartyg

Som lastfartyg räknas i allmänhet alla typer av fartyg utom passagerarfartyg, fiskefartyg och fritidsfartyg. Lastfartyg delas oftast upp i olika typer beroende på deras funktion och arrangemang, vilken typ av last de för eller vilket lasthanteringssystem de använder.

För lastfartyg som transporterar laster som är farliga för hälsa och miljö ställs speciella säkerhetskrav.

Tankfartyg

Fartyg där lastutrymmet är utformat speciellt för att bära flytande last som olja, petroleumprodukter, kemikalier, gas i nedkyld flytande form.

Oljetankfartyg, med en dödvikt på minst 600 ton, som transporterar tunga oljor måste ha dubbelskrov för att få föra svensk flagg, anlöpa eller lämna svensk hamn eller ankringsplats.

Bulklastfartyg

Fartyg med lastutrymmen utformade för att bära torr bulklast som malm, kol eller spannmål.

Torrlastfartyg (General Cargo)

Fartyg där lastutrymmet är utformat för att bära olika typer av gods, fristående, förpackat eller palleterat. Bland torrlastfartygen återfinns flera olika fartygstyper med speciella lasthanteringssystem som till exempel:

Rorofartyg (roll on - roll off)

Fartyg där lasten rullas ombord på stora öppna däck, antingen på egna hjul eller förpackad på lastbärare som transporteras med trailers.

Containerfartyg

Fartyg med lastutrymmen speciellt anpassade för standardiserade containerstorlekar i lastrum och på däck, lastas och lossas vanligen med kran.

Kylfartyg

Fartyg med kylda lastutrymmen för transport av livsmedel.

Arbetsfartyg av olika typer

Fartyg som i första hand är utformade för att utföra tjänster till sjöss t.ex. bogserfartyg, sjömätningsfartyg, isbrytare, försörjningsfartyg.

Fartyg för personbefordran med högst tolv passagerare

Lastfartyg får medföra upp till tolv passagerare utan att de betraktas som passagerarfartyg. Många mindre fartyg i nationell trafik är utformade enbart för sådan begränsad personbefordran.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!