Fritidsfartyg

Fritidsfartyg är fartyg (skepp eller båtar) som endast används för sport- och fritidsändamål. Ett fartyg som används i affärsmässig verksamhet är inte ett fritidsfartyg.

Fritidsfartyg med en längd över 24 meter ska ha fartcertifikat (bevis om att fartyget vid tillsyn befunnits sjövärdigt) som utfärdas av Transportstyrelsen, se certifikatsguiden.

På mindre fritidsfartyg utförs ingen reguljär besiktningsverksamhet. Däremot finns det krav på att ett fritidsfartyg (mellan 2,5 och 24 meter) ska vara CE-märkt när det sätts på marknaden inom Europeiska gemenskapen. Läs mer om kraven om CE-märkning för fritidsbåtar.

Behörighetskrav

För att framföra ett fritidsfartyg som är mindre än tolv meter långt och fyra meter brett krävs ingen särskild utbildning, men för fartyg som överstiger dessa mått krävs som lägst ett kustskepparintyg.

Den som framför ett fartyg, oavsett storlek, är alltid skyldig att se till att detta är sjövärdigt och att det framförs på ett sätt som är förenligt med gott sjömanskap.

Läs mer om behörigheter för fritidsbåt och fritidsskepp.

Utrustningskrav

Läs om vilka krav på utrustning som finns för en fritidsbåt.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!