Fiskefartyg

Fiskefartyg är fartyg som används för fångande av fisk eller andra levande resurser i havet, vilket kan ske genom olika typer av fiske, allt från lokalt insjöfiske till industriellt fiske till havs. 

För fiskefartyg finns gemensamma EG-regler samlade i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 1999:27) om säkerheten på fiskefartyg som har en längd av 24 meter eller mer.

För fiskefartyg under 24 meter gäller Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:26) om fartyg i nationell sjöfart.

Övriga regler återfinns i Transportstyrelsens föreskrifter inom olika sakområden.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!