Konstruktion

I Transportstyrelsen regelverk finns vad som kan kallas ramkrav. I bilaga 3 av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:114) om skrovkonstruktion, stabilitet och fribord hittar du ramkrav gällande konstruktion.

Redaren eller den som representerar redaren ska presentera ett lämpligt regelverk för skrovdimensioner som kan accepteras av Transportstyrelsen.

Vilket regelverk som accepteras avgörs för varje enskilt fartyg.

Större fartyg

För de större fartygen är det klassificeringssällskapens konstruktionsregler som vanligtvis tillämpas (framför allt reglerna från American Bureau of Shipping, Bureau Veritas, Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd eller Lloyd´s Register).

Mindre fartyg

För mindre fartyg kan t.ex. Nordisk Båtstandard för yrkesbåtar under 15 meter anses vara tillämplig.

TSFS 2009:114

Föreskriften innehåller regler för skrovkonstruktion, stabilitet och fribord för alla fartyg för vilka Transportstyrelsen ska utfärda certifikat. Det vill säga:

  • passagerarfartyg, oavsett brutto
  • fritidsfartyg med brutto 100
  • övriga fartyg med brutto 20.

I föreskriften ingår följande internationella regler:

  • SOLAS, kapitel II-1, del A, A-1 och B-1
  • Internationella lastlinjekonventionen och 1988 års protokoll
  • Fiskefartygsdirektivet, bilaga 1, kapitel II och II samt delar av kapitel I
  • Passagerarfartygsdirektivet, kapitel II-1, del B samt regel i del A
  • delar av intaktstabilitetskoden (resolution A.749(18)) med ändringar.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!