Öppna data utifrån trafikslag

Vår öppna data består av statistik om de olika trafikslagen – järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Du hittar bland annat flygplansstatistik, fordonsstatistik och statistik över skador och olyckor.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!