Statistik för tillbud och olyckor

Transportstyrelsens trendbevakning inom luftfartsområdet baseras till stor del på de drygt 20 000 händelserapporter som myndigheten tar emot varje år. Statistik publiceras bland annat i Säkerhetsöversikt luftfart. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!