Ytterligare korrigering, EASA SIB 2016-19-R1

 Information om behov av uppdatering för vissa ACAS installationer på Textron Aviation (formerly Cessna), Embraer, Gulfstream and Learjet.

En uppgradering av mjukvara krävs av vissa ACAS installationer för att få fungerande kommunikation med markstationer.

Denna uppgradering bör även tydligt informeras till besättningsmedlemmar och framgå i dokumentation och vara möjlig att redovisa vid rampinspektion.

Korrigerad EASA SIB 2016-19R1 : Honeywell Mode S Transponders: Enhanced Surveillance Parameters not provided to Mode S Ground Stations

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!