Hur ser AOC-processen ut och hur lång tid tar det?

Processen börjar med att Transportstyrelsen kallar till ett informationsmöte som innebär att sökande berättar om den tänkta verksamheten och vilka tidsramar man har tänkt sig. Transportstyrelsen informerar om vilka resurser som tillsätts från olika sektioner, hur arbetet från inkommen ansökan fram till tillträdeskontroll går till, vilka krav som gäller och vilka kostnader den/de sökande kan förvänta sig.

Transportstyrelsen gör en bedömning av tidsåtgång och denna kostnad debiteras i förskott och ska vara betald innan granskning påbörjas. Informationsmötet är kostnadsfritt.

Nästa steg är ett uppstartsmöte, där Transportstyrelsen kallar samtliga berörda i verksamhetens ledningsgrupp och de inspektörer och handläggare som kommer att vara delaktiga under granskningen. Vid uppstartsmötet kan även material i form av ansökningsblanketter med bilagda CV för ledningspersonalen och manualverk överlämnas till Transportstyrelsen. Ansökan ska inkomma senast 90 dagar innan planerad start av operationerna. Se vad som ska ingå i en ansökan om AOC.

Inkommet material registreras och fördelas på respektive saksektion. Granskning påbörjas och löpande dialog förs med verksamheten.

Manualverket kan lämnas vid senare tillfälle, men senast 60 dagar innan planerad start av operationen.

När alla bitar är på plats; luftfartyg, ledningspersonal, lokaler, manualverk m.m., genomförs en tillträdeskontroll där Transportstyrelsen granskar lokaler och luftfartyg och, om bedömning så görs, medverkar vid en demonstrationsflygning.

Tillståndshandlingarna utfärdas och överlämnas och ekonomisk avstämning görs efter att samtliga eventuella avvikelser är godtagna och stängda.