Luftvärdighetsdirektiv och Airworthiness Directives

Den som är luftvärdighetsansvarig ska regelbundet kontrollera om nya Luftvärdighetsdirektiv (LVD), Airworthiness Directives (AD), Emergency Conformity Information (ECI) eller Safety Information Bulletin (SIB) utkommit från konstruktionsstaten, Transportstyrelsen och EASA.

Transportstyrelsen skickar inte* ut denna information utan luftvärdighetsansvarige måste aktivt söka på respektive certifierande myndighets hemsida alternativ på annat sätt säkerställa att denna typ av information fångas upp.

Varje tillämpligt luftvärdighetsdirektiv eller Airworthiness Directives ska genomföras inom ramen för kraven i respektive luftvärdighetsdirektiv, såvida inte annat angivits av EASA eller Transportstyrelsen.
Safety Information Bulletin ska utvärderas och följas om tillämpligt.

EASA är certifierande myndighet för EASA luftfartyg

Här hittar du EASA AD och SIB:
http://ad.easa.europa.eu/search/advanced

Transportstyrelsen är certifierande myndighet för s.k bilaga I luftfartyg

Här finns en databas för alla nu gällande Luftvärdighetsdirektiv (LVD) och Swedish Airworthiness Directives (SAD);
Luftvärdighetsdirektiv (LVD) och Swedish Airworthiness Directives (SAD)

* Luftvärdighetsdirektiv som är klassade som brådskande (Emergency AD) och gäller helikopter med MTOM lägre än 3175 kg samt flygplan med MTOM lägre än 5700 kg skickas ut av Tranportstyrelsen som en extra säkerhetsåtgärd till operatören alternativt så skickas det till ägaren om luftfartyget saknar en i luftfartygsregistret registrerad operatör. Ansvaret ligger dock fortsatt på den luftvärdighetsansvarige att hela tiden ha koll på AD:s som utkommer och kan inte endast förlita sig på dessa utskick.

Transportstyrelsen skickar även ut de AD:s som klassats som känsliga (Sensitivity AD) då dessa inte publiceras officiellt.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!