Certifiering

All certifiering av luftfartyg och flygmateriel administreras och beslutas av EASA. Undantaget är luftfartyg listade i bilaga I till (EU) 2018/1139, till exempel ultralätta luftfartyg, obemannade luftfartyg under 150 kg och gamla luftfartyg (certifierade innan 1955 och upphört att produceras innan 1975).

På EASA:s webbplats finns listor med de luftfartyg som är godkända av EASA. Där finns även listor på den flygmateriel som blivit godkänd av EASA sedan 28 september 2003.

Det finns inte någon lista för den flygmateriel som godkändes innan den 28 september 2003, vill du veta mer om dessa får du vända dig till luftfartsmyndigheten i det medlemslandet som godkände matrialen du är intresserad av. 

Skicka din ansökan till EASA

Hur du ansöker om certifiering av Luftfartyg och flygmateriel som ännu inte godkänts av EASA och inte finns listade i bilaga I till (EU) 2018/1139 beskrivs på EASA:s webbplats. Du hittar instruktionerna i EASA Internal Working Procedures.

Råd inför din ansökan

Du som tänker göra en ansökan om certifiering till EASA får gärna kontakta Transportstyrelsen för att få råd.

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
601 73 Norrköping

Telefon:

E-post: luftfart@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!