Trängselskatt statistik Göteborg 2024

Här redovisar vi data från systemet för trängselskatt i Göteborg.

Antal passager per månad 2024

Månad Antal dagar med trängselskatt Totalt antal trängselskatt passager Andel passager utländska fordon Antal skattepliktiga passager Flerpassage-regel * Maxtaxa ** Skattebelagda passager
Januari 21 12 292 500 2,0 % 10 224 100 42,96 % 1,3 % 5 754 400
Februari 21 12 949 300 2,1 % 10 832 400 43,03 % 1,4 % 6 086 900
Mars 19 12 142 400 2,1 % 10 252 000 43,10 % 1,4 % 5 751 500
April              
Maj              
Juni              
Juli Ingen skatt tas ut under juli månad.
Augusti              
September              
Oktober              
November              
December              

Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades. Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.00 och 18.29.

* Andel passager som inte debiteras med anledning av flerpassageregel i Göteborg.

** Andel passager som inte debiteras med anledning av maxtaxa i Göteborg.

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Svenska fordon 2024

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut Antal tilläggsavgifter
Januari 463 500 78 248 300  
Februari 483 800 82 245 800  
Mars      
April      
Maj      
Juni      
Juli Ingen skatt tas ut under juli månad.
Augusti      
September      
Oktober      
November      
December      

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Utländska fordon 2024

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut Antal tilläggsavgifter
Januari 18 700 535 700  
Februari 29 500 903 100  
Mars      
April      
Maj      
Juni      
Juli Ingen skatt tas ut under juli månad.
Augusti      
September      
Oktober      
November      
December      

Ett skattebeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!