Personbil

Här hittar du karosserikoder för personbil (motorfordon i kategori M1).

 

Kod

Karosseri

Närmare föreskrifter

AA

Sedan

Utformning enligt beskrivning i bilaga I till förordning (EU) 2018/858, Del C.

AB

Halvkombi

Utformning enligt beskrivning i bilaga I till förordning (EU) 2018/858, Del C.

AC

Stationsvagn (kombivagn)

Utformning enligt beskrivning i bilaga I till förordning (EU) 2018/858, Del C.

AD

Kupé

Utformning enligt beskrivning i bilaga I till förordning (EU) 2018/858, Del C.

AE

Cabriolet

Utformning enligt beskrivning i bilaga I till förordning (EU) 2018/858, Del C.

AF

Fordon avsett för flera ändamål

Utformning enligt beskrivning i bilaga II till direktiv 2007/46/EG.

AG 

Lastkombi 

Utformning enligt beskrivning i bilaga I till förordning (EU) 2018/858, Del C.

Karosserikoder som förekommer men som vi inte längre sätter i samband med nyregistrering (äldre nationell reglering).

Kod

Karosseri

Närmare föreskrifter

01

Täckt

 

02

Öppet

Anges för karosseri som saknar tak eller är försett med nedfällbart eller lätt avlyftbart tak, oavsett om bakrutan är fast eller inte. Jämför dock koderna för taklucka.

03

Kombi

Anges för personbil som har, eller genom enkla handgrepp kan ges, ett bakom förarutrymmet sammanhängande lastutrymme med särskild lastöppning. För fordon med mer än två framåtriktade sätesrader är det tillräckligt om endast det bakre är fällbart. Lastöppningen och lastutrymmet ska minst uppfylla måttkraven nedan. Fordon med totalvikt ≤ 2 000 kg ska dessutom vid första registreringen ha en maximilast som motsvarar 20 % av totalvikten.

 

Måttkrav för att kombibilar ska ges kod 03

1. Lastutrymmets lägsta höjd (A) ska vara minst 80 % av dess högsta höjd (B), mätt i fordonets centrumlinje.

 

2. Lastöppningens högsta höjd C ska vara minst 75 % av (A+B)/2 och dess största bredd (D) minst 90 % av lastutrymmets minsta bredd (E). (Som regel mellan hjulhusen.)

3. Alla höjdmått mäts vertikalt. Hänsyn tas inte till eventuellt utskjutande gångjärn, handtag eller dylikt vid uppmätningen.

 

04

Täckt, taklucka

Anges för fordon där del av taket är öppningsbart och återstående delar sammanbinder taket i längsled.

05

Kombi, taklucka

Anges för fordon där del av taket är öppningsbart och återstående delar sammanbinder taket i längsled.

06

Täckt, taxi

Anges för fordon som med hänsyn till utrustningen uppenbarligen avses att användas i taxitrafik enligt yrkestrafiklagen (1988:263).

07

Kombi, taxi

Anges för fordon som med hänsyn till utrustningen uppenbarligen avses att användas i taxitrafik enligt yrkestrafiklagen (1988:263).

08

Bostads-inredning

Anges för fordon som försetts med permanent bostadsinredning (husbil).

96

Polisbil

Anges för fordon utrustat enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter och försett med godkänd larmanordning. Koden åsätts inte personbilar som godkänns vid registreringsbesiktning eller typbesiktning efter den 1 januari 1993.

98

Övrigt

Anges för fordon vars karosseri inte omfattas av någon av de övriga koderna.