Det är ett besiktningsföretag som genomför provningen. Provningen ska fastställa fordonets tekniska identitet och samtidigt kontrollera att det uppfyller alla nödvändiga krav.

När en yrkesmässig importör eller yrkesmässig tillverkare med tillstånd ansökt om enskilt godkännande, ska fordonet som ska provas vara registrerat i vägtrafikregistret. (Kravet finns reglerat i fordonsförordningen).

En privatperson kan inte få fordonet registrerat i vägtrafikregistret förrän det finns ett godkännande i någon form. En privatperson behöver alltså inte ha fordonet registrerat före provningen.

I samband med provningen upprättas en bedömningsrapport som sänds till oss på Transportstyrelsen via elektronisk överföring. Transportstyrelsen fattar omedelbart beslut [länk] och besked lämnas omgående till besiktningsförrättaren.

Ursprungkontroll måste göras i vissa fall

Om du inte är registrerad som importör eller yrkesmässig tillverkare måste fordonet ha godkänts vid en ursprungskontroll innan fordonet inställs för provning.

Frågor om provningen ställs till besiktningsföretagen

Om du undrar vilka underlag du ska ta med dig till provningen, eller har andra frågor, hör du av dig till det besiktningsföretag som du vill anlita.

Gå in på Swedacs webbplats för information om godkända besiktningsföretag.