Observera att kravet på enskilt godkännande endast gäller fabriksnya fordon som importerats till eller tillverkats i Sverige. Med fabriksnya menar vi fordon som inte registrerats eller tagits i bruk tidigare i något land. Vid import av begagnade fordon för registrering i Sverige kan inte enskilt godkännande tillämpas. Då ska fordonet genomgå en ursprungskontroll och därefter en registreringsbesiktning hos ett besiktningsföretag.