Kompletterande upplysningar medicinska föreskrifter

Här kan du läsa kompletterande upplysningar till de medicinska föreskrifterna om innehav av körkort.

Transportstyrelsen har tagit fram kompletterande upplysningar till medicinföreskrifterna i syfte att underlätta tillämpning och tolkning av föreskrifterna. För närvarande finns det endast kompletterande upplysningar till kapitel 6 om diabetes. Avsikten är att det ska tas fram kompletterande upplysningar till fler kapitel i medicinföreskrifterna.

Kompletterande upplysningarna om diabetes.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!