Fordonsskatt 2015

Den 1 januari 2015 höjdes skatten för personbilar, husbilar, lätta lastbilar och lätta bussar.

För personbilar som är av fordonsår 2006 eller senare samt personbilar som uppfyller kraven för miljöklass 2005, el och hybrid, är höjningen större ju mer koldioxid bilen släpper ut. Detsamma gäller husbilar (personbilar klass II), lätta lastbilar och lätta bussar som har blivit skattepliktiga för första gången efter 2010.

För personbilar, husbilar, lätta lastbilar och lätta bussar som inte uppfyller någon av detta är det i stället vikten som avgör fordonskattens storlek.

Skälet till skatteförändringen som föranledes av riksdagens beslut den 3 december 2014, om budget för 2015, är att man ytterligare vill öka andelen fordon med låga koldioxidutsläpp. 

Fordon som beskattas efter koldioxidutsläpp

Beloppet per gram utsläpp av koldioxid höjdes för:

  • bensin- och dieseldrivna bilar från 20 till 22 kronor
  • bilar som kan drivas med alternativa drivmedel (etanol, E85, naturgas eller biogas) från 10 till 11 kronor.

Gränsen för när beloppet börjar tas ut har sänkts till 111 gram koldioxid per kilometer, från tidigare 117 gram.

För dieseldrivna bilar höjdes även den så kallade bränslefaktorn från 2,33 till 2,37.

Fordon som beskattas efter vikt

För fordon som beskattas efter vikt är höjningen cirka 11 procent för dieseldrivna, och cirka 14 procent för fordon som inte drivs med diesel. Det motsvarar höjningen för ett genomsnittligt fordon som beskattas utifrån koldioxidutsläpp.