Vad är bilmålvakt?

På den här sidan kan du läsa mer om vad som menas med "bilmålvakt". Observera att det dock inte finns en formellt fastställd definition om vad som avses med begreppet.

Begreppet bilmålvakt används om personer som av någon anledning går med på att registreras som ägare till ett fordon i stället för fordonets verklige ägare.

Genom att använda en bilmålvakt slipper fordonets verklige ägare betalningsansvar för fordonsrelaterade skatter och avgifter eftersom den registrerade ägaren (dvs. bilmålvakten) är betalningsskyldig. Bilmålvakten betalar dock aldrig varken skatter eller avgifter och staten går därmed miste om stora intäkter.

Enligt Kronofogden var det sammanlagda skuldbeloppet för de fordonsrelaterade skulderna över 1,5 miljarder kronor år 2020. 

Antalet bilmålvakter

Det går inte att säga exakt hur många bilmålvakter det finns i dagsläget, bland annat på grund av att det inte finns en definition på vad en bilmålvakt är och hur omfattande fordonsinnehavet måste vara.

I juli 2021 gjorde Transportstyrelsen den senaste utsökningen ur vägtrafikregistret för att få en omfattning av företeelsen.

Förutsättningar för utsökningen

  • Endast privatpersoner (inga juridiska personer som företag).
  • Endast privatpersoner som inte yrkesmässigt säljer/köper fordon.
  • Är registrerad ägare till fler än 100 personbilar och/eller lastbilar.

Resultatet visade att det finns 226 personer i vägtrafikregistret som uppfyller dessa kriterier. Vi vill dock understryka att vi inte anser att dessa personer automatiskt ska anses vara bilmålvakter.